top of page
School Notebook

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Λογαριασμός φυσικού αερίου ή ρεύματος στο όνομα του κατοίκου που εκδίδεται από την Con Edison, το National Grid ή το LIPA.

 • Έγγραφο ή επιστολή ή επιστολόχαρτο από ομοσπονδιακό, κρατικό ή τοπικό κυβερνητικό γραφείο, συμπεριλαμβανομένης της IRS, της Αρχής Στέγασης της πόλης, της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διοίκησης Υπηρεσιών για Παιδιά (ACS).

 • Πρωτότυπο συμβόλαιο μίσθωσης, πράξη ή δήλωση υποθήκης για την κατοικία.

 • Ένας τρέχων λογαριασμός φόρου ακίνητης περιουσίας για την κατοικία.

 • Λογαριασμός νερού για την κατοικία.

 • Επίσημη τεκμηρίωση μισθοδοσίας από εργοδότη που εκδόθηκε εντός των τελευταίων 60 ημερών, όπως έντυπο που υποβλήθηκε για σκοπούς παρακράτησης φόρου ή απόδειξη μισθοδοσίας.  Μια επιστολή στο επιστολόχαρτο του εργοδότη δεν είναι επαρκής.

 • Απόδειξη ηλικίας:     Πιστοποιητικό γέννησης (Πρωτότυπο), πιστοποιητικό βάπτισης, διαβατήριο, αρχείο μετανάστευσης

 • Απόδειξη εμβολιασμού:     5 DPT, 4 πολιομυελίτιδα, 2 MMR, 3 Hep B και Ανεμευλογιά

Library

ΠΡΟΣΩΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Τώρα που ονομάζεται Brilliant NYC - Gifted and Talented πληροφορίες εκκρεμούν περαιτέρω καθοδήγηση,

forwarding button.jpg
Art and Craft

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Το PS85Q προσφέρει ένα ολοήμερο, υψηλής ποιότητας pre-K, οι δάσκαλοι προκαλούν έκπληξη και πυροδοτούν τη μάθηση στα παιδιά μας. Το Pre-K for All δίνει στα παιδιά ισχυρότερες δεξιότητες μαθηματικών και ανάγνωσης στο δημοτικό σχολείο…και καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στη ζωή. 

Για το σχολικό έτος 2021 - 2022 θα  έχουν δύο τάξεις Pre-K: μία τάξη γενικής εκπαίδευσης και μία τάξη ΤΠΕ. 

Το σχολείο μας συνεργάζεται με το Parent Corps NYU Langone Health που είναι μια παρέμβαση με επίκεντρο την οικογένεια που στοχεύει να βοηθήσει τους γονείς και τους δασκάλους της παιδικής ηλικίας να δημιουργήσουν περιβάλλοντα στα οποία τα παιδιά ευδοκιμούν.

Το ParentCorps περιλαμβάνει τρία στοιχεία για να βοηθήσει τους δασκάλους και τους γονείς να δημιουργήσουν περιβάλλοντα που είναι ασφαλή, προβλέψιμα και φροντισμένα για τα παιδιά:

 • ένα πρόγραμμα σπουδών κοινωνικής-συναισθηματικής μάθησης 14 εβδομάδων που εφαρμόζεται από δασκάλους σε όλες τις τάξεις προ-Κ

 • ένα πρόγραμμα γονικής μέριμνας 14 εβδομάδων για όλες τις οικογένειες μαθητών προσχολικής ηλικίας που διευκολύνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο σχολείο

 • Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα εισδοχής Προνηπιαγωγείου εδώ      και να κατευθυνθείτε στον ιστότοπο του NYC DOE Pre-Kindergarten.

forwarding button.jpg
Kindergarten Classroom

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Το PS85Q προσφέρει τέσσερα ολοήμερα μαθήματα Νηπιαγωγείου.  Ένας προικισμένος και ταλαντούχος, μια ελληνική βύθιση, μια γενική παιδεία και μια ΤΠΕ.  Οι μαθητές βυθίζονται στη μάθηση σε ένα περιβάλλον φροντίδας και φροντίδας.  
 

Γνώση γραφής
Οι μαθητές στο νηπιαγωγείο βιώνουν μια ισορροπία λογοτεχνίας και ενημερωτικών κειμένων στο πλαίσιο της διδασκαλίας που έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει ευκαιρίες για αυτούς να ασχοληθούν με μια ποικιλία θεμάτων και κειμένων και να συζητήσουν για κείμενα που υποστηρίζουν τη γλωσσική ανάπτυξη και την οικοδόμηση γνώσης. Η δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος μάθησης για τους αναγνώστες που αναδεικνύονται μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως φωνές ανάγνωσης, κοινές αναγνώσεις, ζευγείς αναγνώσεις, μαθησιακές δραστηριότητες και παιχνίδι που ενσωματώνει υλικό γραμματισμού, ομιλία, πειραματισμό με γραπτό υλικό και άλλες δραστηριότητες γραμματισμού.
 
 

Μαθηματικά
Στο Νηπιαγωγείο, ο εκπαιδευτικός χρόνος θα πρέπει να εστιάζεται σε δύο τομείς: (1) ανάπτυξη μιας υγιούς αίσθησης των αριθμών με την αναπαράσταση και τη σύγκριση αριθμών, αρχικά χρησιμοποιώντας σύνολα αντικειμένων. (2) αναγνώριση και περιγραφή σχημάτων και χρήση χωρικών σχέσεων. Περισσότερος χρόνος μάθησης στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να αφιερωθεί στον αριθμό παρά σε οποιοδήποτε άλλο θέμα.
 
Οι μαθητές του νηπιαγωγείου θα εκτεθούν επίσης σε Τεχνολογία, Θέατρο, Μουσική και Τέχνη μέσα στο πρόγραμμά τους.

 

Όλα τα σχολεία αναμένεται να εξυπηρετούν την πλειοψηφία των μαθητών ειδικής αγωγής στην κοινότητά τους και όλα τα σχολεία υποχρεούνται να παρέχουν, τουλάχιστον, προγράμματα Αγγλικά ως Νέα Γλώσσα (ENL) στους Μαθητές Αγγλικής Γλώσσας.   Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση για το Νηπιαγωγείο, καλέστε στο 718-935-2009.

bottom of page